lnwshop logo

 

ย้ายหน้าร้านไปที่

 

http://www.hearing-aids.lnwshop.com

หน้าแรก

 
 
 คุณทราบหรือไม่ ....
• คนไทยที่ 14250000 สูญเสียการได้ยิน
• 65% ของคนที่สูญเสียการได้ยินก่อนวัยเกษียณ
9 ใน 10 คนที่ใช้เครื่องช่วยฟัง ช่วยปรับปรุง คุณภาพชีวิตของพวกเขา
 
 
 เครื่องช่วยฟัง (Hearing Aids) คือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็กที่ติดกับหูสามารถถอดใส่ได้อย่างสะดวก เพื่อทำการขยายเสียงให้ดังขึ้น ซึ่งเหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาทางการได้ยิน หรือได้ยินไม่ชัด  ซึ่งจะทำให้รับรู้เสียงได้ดีขึ้น

http://hearing-aid.lnwshop.com ตัวแทนนำเข้าและจำหน่าย เครื่องช่วยฟัง